Odstąpienie od umowy

    Jeżeli jesteś konsumentem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo do jego zwrotu bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

    Możesz odstąpić od umowy, wysyłając do mnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: rekodzielo@bednarska-handmade.pl lub bezpośrednio na adres: Leona Powolnego 4/11 45-078 Opole

    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zwroty obsługuje serwis Furgonetka.pl, który potrzebuje dostępu do danych o Twoim zamówieniu. Kliknij w poniższy link i w nowym oknie wpisz e-mail, aby potwierdzić adres z zamówienia:

Furgonetka Zwroty

Reklamacje

    W przypadku gdy zakupiony towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: rekodzielo@bednarska-handmade.pl  lub drogą pocztową na adres: Leona Powolnego 4/11 45-078 Opole

 W związku z reklamacją możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpienie od umowy

    Co do zasady reklamację należy zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady. Czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

    Rozpatrzenie Twojej reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.